Stichting Blokhuispoort

 
De Blokhuispoort, voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring te Leeuwarden.

De doelstelling van "Stichting Blokhuispoort" is het bewaren en uitdragen van de geschiedenis over de gebouwen die zich bevinden aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden..

Het in eigendom verwerven van documentatie materiaal en in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatie materiaal, boeken en andere middelen.

Het geven van voorlichting door middel van lezingen, educatie, foto, film, en video, tentoonstellingen.

Wij dragen dit uit via:

Online Museum Blokhuispoort  
Blokhuispoort.nl

Engels, Duits, Fries en Nederlandstalig
Blokhuispoort.com

Sponsor en vrienden
Vrienden van de Blokhuispoort

Socialmedia
Twitter
Facebook
Linkedin