Stichting Blokhuispoort

Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 

De Blokhuispoort, voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring te Leeuwarden.

De doelstelling van "Stichting Blokhuispoort" is het bewaren en uitdragen van de geschiedenis over de gebouwen die zich bevinden aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te leeuwarden..

Het in eigendom verwerven van documentatie materiaal en in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatie materiaal, boeken en andere middelen.

Het geven van voorlichting door middel van lezingen, educatie, foto, film, en video, tentoonstellingen.

Wij dragen dit uit met:
Blokhuispoort.nl
Blokhuispoort.com
Vrienden van de Blokhuispoort
Twitter; Facebook; Linkedin

Tentoonstelling:  "500 JAAR GEVANGEN IN FRIESLAND"