Stichting Blokhuispoort
 
 
HOME
NIEUWS   DONATIES   SPONSORS   VACATURES   BESTUUR   CONTACT
 
 

De Blokhuispoort, voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring te Leeuwarden.

De doelstelling van "Stichting Blokhuispoort" is het bewaren en uitdragen van de geschiedenis over de gebouwen die zich bevinden aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden..

Het in eigendom verwerven van documentatie materiaal en in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatie materiaal, boeken en andere middelen.

Het geven van voorlichting door middel van lezingen, educatie, foto, film, en video, tentoonstellingen.

Wij dragen dit uit via:
Website: Online Museum Blokhuispoort - Blokhuispoort.nl
Website: Engels, Duits, Fries en Nederlandstalig - Blokhuispoort.com
Website: Sponsor en vrienden - Vrienden van de Blokhuispoort
Twitter; Facebook; Linkedin