Stichting Blokhuispoort

 

De doelstelling "Stichting Blokhuispoort"
Het bewaren en uitdragen van de geschiedenis over de gebouwen die zich bevinden aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden.

Het in eigendom verwerven van documentatie materiaal en in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatie materiaal, boeken en andere middelen. Het geven van voorlichting door middel van lezingen, educatie, foto, film, en video, tentoonstellingen.

Wij dragen dit uit via:
Blokhuispoort.nl - Blokhuispoort.com
Twitter - Facebook - Linkedin

Het gebouw heeft de naam: "Blokhuispoort", De voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden is overgedragen naar de gemeente en de gemeente heeft de Blokhuispoort direct doorverkocht aan BOEi. De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, (BOEi) is eigenaar van de voormalige gevangenis Blokhuispoort en zij beheren en ontwikkelen het gebouw verder.